HISTÒRIA

Hi havia una vegada...uns matemàtics inquiets per aprendre més...

invariant manifolds

El curs 2001-2002 es va crear un espai de treball on uns quants "joves" del grup de Sistemes Dinàmics de Barcelona es reunien quasi-periòdicament per explicar-se els seus treballs, fer pràctiques de xerrades, tesis, etc.

El Working Seminar de Sistemes Dinàmics és un espai de treball dedicat a realitzar seminaris de caire informal a un nivell "assequible". L'objectiu principal és consolidar el nostre coneixement sobre la teoria de sistemes dinàmics.

El nom de "Working Seminar" va ser importat d'un seminari amb un esperit similar que es fa a la "University of Texas at Austin" i promogut pel professor Rafael de la Llave.

Els participants d'aquest primer "Working Seminar" varen ser (per ordre alfabètic): Inma Baldomá, Frederic Gabern, Alejandra González, Àlex Haro (chairman), Manuel Marcote, Estrella Olmedo, Joaquim Puig i Sergi Simón.

tor4D L'any 2002-2003 la filosofia principal va ser la d'un "Reading Seminar", és a dir, va estar dedicat a estudiar articles, cursos, etc. per augmentar el nostre coneixement de la matèria. Tot i que, puntualment, va ser utilitzat pels participants per fer exposicions dels seus respectius treballs de recerca.

I finalment, després d'un període de temps en que ha estat aturat, l'any 2004-2005 s'ha tornat a posar en marxa..., si voleu mes informació d'aquest any 2004-2005

Pàgina principal